Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Βαριά Βιομηχανία » ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ » ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, TRANSFER LINES, ΔΟΧΕΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ & VALVES ΣΤΙΣ Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Τ/Α 2017 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 - FLEXICOKER

Περιγραφή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ, TRANSFER LINES, ΔΟΧΕΙΩΝ, ΦΙΛΤΡΩΝ & VALVES ΣΤΙΣ Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Τ/Α 2017 ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ U-32 - FLEXICOKER

 

Έργο

 

Μηχανολογικές εργασίες πύργων, αντιδραστήρων, transfer lines, δοχείων, φίλτρων & valves στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ Ελευσίνας (Β.Ε.Ε.) κατά τη διάρκεια του Turn Around (T/A) της μονάδας U-32 - FLEXICOKER

Ιδιοκτήτης

:

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Σύμβαση

:

4403022759 – 11/08/2017

Διάρκεια

:

T/A 7ος 2017 45 ημέρες

Ποσό Σύμβασης

:

800.000,-

Σύντομη περιγραφή

 

:

Το έργο εκτελέστηκε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στην περιοχή Ελευσίνας Αττικής κατά το Turn Around του 7ου 2017 και περιελάμβανε τις παρακάτω εργασίες:

·        Εργασίες συντήρησης εξοπλισμού της μονάδας του Flexicoker (U-32).

-       Τοποθέτηση τυφλών απομόνωσης μονάδος και εξοπλισμού και αποκατάσταση μετά το πέρας των εργασιών.

-       Άνοιγμα εξοπλισμού για επιθεώρηση εξωτερικά-εσωτερικά.

Συνολικά : 4 αντιδραστήρες 32-R-001/C001, 32-R-002, 32-R-003, 32-R-004A, 14 transfer lines, 21 δοχεία, 14 φίλτρα, 2 Heaters.

-       Εσωτερικές επισκευές που προέκυψαν στους αντιδραστήρες 32-R-001, 32-R-002, 32-R-003, δοχεία και transfer lines.

-       Εκτεταμένη επισκευή cracks περιοχής, πλάκας grid του αντιδραστήρα 32-R-002.

·        Δίκτυα σωληνώσεων

-       Αντικατάσταση εσωτερικών σωληνώσεων C.S., A.S. στους αντιδραστήρες 32-R-001/C001, 32-R-002.

-       Επισκευή γραμμής 48’’ 32-LBG-3202211-01 Aloy 20.

-       Ποιοτικοί έλεγχοι συγκολλήσεων 100% RT, 100% PT socket welds, 100% P.W.HT.

-       Υδραυλικές δοκιμές δικτύων σωληνώσεων από 5 bar ÷ 125 bar.

·        Αντικατάσταση βανών και ασφαλιστικών όλων των τύπων από 1’’ ÷ 28’’ σύνολο 550 τεμ.

Όλα τα υλικά του έργου δόθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

 

 
Επόμενο >>