Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Βαριά Βιομηχανία » ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ » ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Β.Ε.Α.)

Περιγραφή

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Β.Ε.Α.)

 

Έργο

 

Ελασματουργικές εργασίες στις δεξαμενές των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Ασπροπύργου.

Ιδιοκτήτης

:

Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Σύμβαση

:

8300866 – 07/07/2015

Διάρκεια

:

Έργο σε εξέλιξη

Ποσό Σύμβασης

:

515.000

Σύντομη περιγραφή

 

:

Το έργο εκτελείται στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες

·        Κύριες ελασματουργικές εργασίες δεξαμενών καυσίμων σταθερής ή πλωτής οροφής διαμέτρων από Φ88,9 m ÷ 20 m όπως αντικατάσταση ολική ή τμηματική ελασμάτων οροφής, πυθμένα anural plate, pontoon, shell κλπ.

·        Διάφορες εργασίες συντήρησης δεξαμενών.

·        Εργασίες μεταλλικών (σκάλες, πατάρια, κιγκλιδώματα κλπ)

·        Σωληνουργικές εργασίες

Δίκτυα προϊόντων, πυρασφάλειας, ατμού (σερπατίνες) κλπ

Όλα τα υλικά θα δοθούν από τον ιδιοκτήτη εκτός όσων αφορούν εργασίες για μεταλλικές κατασκευές (σκάλες, πατάρια κλπ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
<< Προηγούμενο  |