Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Βαριά Βιομηχανία » ΕΡΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ » ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ » ΕΡΓΑ ΤΜΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΩΝ, FCC ΣΤΗ MOTOR OIL HELLAS ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Περιγραφή

ΕΡΓΑ ΤΜΚ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΕΝΖΙΝΩΝ, FCC ΣΤΗ MOTOR OIL HELLAS ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

Έργο

 

Έργα ΤΜΚ Αναβάθμισης Μονάδων Καυσίμων Βενζινών, FCC

Ιδιοκτήτης

:

Motor Oil Hellas

Σύμβαση

:

7101215 – 12/05/2016

Διάρκεια

:

2 Μήνες Προετοιμασία, 15 Ημέρες S/D

Τελική δαπάνη

:

157.815,00 €

Σύντομη περιγραφή

 

:

Το έργο εκτελέστηκε στο Διυλιστήριο της Motor Oil (Hellas) στην Κόρινθο και περιελάμβανε τις παρακάτω κύριες εργασίες:

·         Η αντικατάσταση σωληνώσεων στις μονάδες.

·         Η τοποθέτηση νέων γραμμών στις μονάδες.

·         Συγκολλήσεις Σωληνώσεων Carbon Steel &  Alloy Steel: 2000 ίντσες

·         Υδραυλικές Δοκιμές Σωληνώσεων: 20 bar – 130 bar

·         Ικριώματα

·         Βαφές

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε παράλληλα με τα έργα ‘’ Αναβάθμιση μονάδων FCC / 3100 / 3700 και εξοπλισμού GENERAL SHUT DOWN ’’ & ‘’ Αναβάθμιση Μονάδων Καυσίμων Βενζινών και εξοπλισμού GENERAL SHUT DOWN ’’  στην ίδια χρονική περίοδο του Shut Down του 2016.

 

 
<< Προηγούμενο  |   Επόμενο >>