Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Περιβάλλον Εργασίας
 

Πάγια θέση της ΕΤ.Μ.ΕΡ Α.Ε. είναι η διασφάλιση ενός άριστου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, θέτοντας έτσι τις βάσεις για αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεχή ανάπτυξη, στοχεύοντας σε κοινή επιτυχία.

Η ΕΤ.Μ.ΕΡ A.E. δημιουργεί ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον βασισμένη στις ακόλουθες βασικές αρχές.

  • Άριστες συνθήκες υγιεινής & ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας της.
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων των συνεργατών της με συνεχή εκπαίδευση.
  • Προσφορά ευκαιριών και εργαλείων για επίτευξη στόχων, αναβάθμιση συνεργατών και ανάπτυξη στελεχών.