Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Η Εταιρεία
 

Η κατασκευαστική εταιρεία ΕΤ.Μ.ΕΡ A.E., ιδρύθηκε το 1981 και λειτουργεί με τη σημερινή της μορφή από το 2002, έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών τα μηχανολογικά έργα στη βαριά βιομηχανία, όπως είναι οι χημικές βιομηχανίες (π.χ. διυλιστήρια), οι βιομηχανίες φαρμάκων και τροφίμων, οι εταιρείες παραγωγής ενέργειας, οι εταιρείες πετρελαιοειδών κ.ά. Αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της δραστηριότητάς της είναι το γεγονός ότι μεγάλες εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν εμπιστευθεί κατ’ επανάληψη στην ΕΤ.Μ.ΕΡ A.E. τα δικά τους σημαντικά έργα υποδομής, όπως η δημιουργία των εγκαταστάσεών τους, η αναβάθμιση και η συντήρησή τους.

Τα κεντρικά γραφεία της βρίσκονται στην Αθήνα. Η κατασκευαστική μονάδα της σε ιδιόκτητη έκταση 12.000 τετραγωνικών στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Η ΕΤ.Μ.ΕΡ A.E. διοικείται από τους ιδρυτές της, τον επιχειρηματία Κωνσταντίνο Σταματόπουλο και τον μηχανολόγο μηχανικό Ευστάθιο Σέρβο. Είναι στελεχωμένη με εξειδικευμένους μηχανικούς και με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό των αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Η μεγάλη και μακρόχρονη εμπειρία τους στον χώρο της δραστηριότητάς τους αποτελεί εγγύηση για την υπευθυνότητα με την οποία μελετάται και κατασκευάζεται κάθε έργο, όπως και για την τήρηση των συμφωνηθέντων χρόνων στην παράδοσή του. Κατά την εκτέλεση των έργων δίνεται πρωταρχική σημασία στη διασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής και στην τήρηση των συστημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας.