Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Φάρμακα

 ΦΑΡΜΑΚΑ


Τα έργα στις εταιρείες φαρμάκων αφορούν την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών με την ποιότητα και τις ειδικές προδιαγραφές που απαιτούνται (κατασκευή νέων εργοστασίων, επεκτάσεις υπαρχόντων, εκσυγχρονισμού λειτουργίας υφισταμένων εγκαταστάσεων, συντήρηση κ.λ.π.)