Ελληνικά English
sitemap
Αναζήτηση
Βαριά Βιομηχανία

• ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επιμέρους δραστηριότητες


Έργα turn around
Τα έργα turn around είναι εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια ολιγοήμερων σταματημάτων της λειτουργίας των βιομηχανιών και περιλαμβάνουν πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες.
Ειδικά έργα
Τα ειδικά έργα αφορούν εργασίες ιδιαίτερης εμπειρίας, ικανότητας και τεχνικής υποστήριξης.
- Μικτά έργα
Τα μικτά έργα αφορούν είτε έργα ολοκληρωμένα (πλήρη κατασκευή νέου εργοστασίου – μονάδας), είτε επέκταση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και περιλαμβάνουν τις πάσης φύσεως τεχνικές εργασίες (π.χ. οικοδομικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, εργασίες οργάνων κ.λ.π.).
Έργα σε διυλιστήρια
Τα έργα σε διυλιστήρια αφορούν πάσης φύσεως εργασίες που μπορεί να προκύψουν στις μονάδες διύλισης πετρελαιοειδών είτε σε λειτουργία των μονάδων είτε σε σταματήματα (Τ/Α), όπως επίσης περιλαμβάνουν επεκτάσεις – εκσυγχρονισμός υπαρχόντων μονάδων και κατασκευή νέων.
Συντήρηση βιομηχανιών
Αφορούν έργα που εκτελούνται κυρίως κατά τη λειτουργία των βιομηχανιών ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία με ασφάλεια είτε εκτελούνται σε ολιγοήμερα σταματήματα (Τ/Α).
Εγκαταστάσεις καυσίμων
Αφορούν έργα σε εγκαταστάσεις καυσίμων και περιλαμβάνουν πάσης φύσεως εργασίες (νέες εγκαταστάσεις, επέκταση – εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κ.λ.π.)
Λιμενικά – Ενεργειακά έργα
Αφορούν έργα σχετικά με υποθαλάσσιες εργασίες όπως αντικατάσταση υποθαλάσσιων αγωγών καυσίμων, επισκευή πασσάλων στήριξης θαλάσσιων προβλητών – εξέδρων.